Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  H Ιστοσελίδα www.baroloathens.gr(εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας BAROLO ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο BAROLO, ΑΦΜ: 801393429, ΔΟΥ : ΨYXIKOY και εδρεύει στην ΔΑΒΑΚΗ 1,Π.ΨΥΧΙΚΟ, ΤΚ.15452 Τηλ: 2106717600. Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η BAROLO  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.


 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται προς πώληση τυριά, αλλαντικά, γλυκά και λοιπά τρόφιμα (εφεξής «προϊόντα») της προϊόντικής γκάμας τoυ BAROLO. Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα wwww.baroloathens.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται δύνανται να παρουσιάζουν αποκλίσεις. Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίo παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή/και σήματα υπηρεσιών τoυ BAROLO και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια τoυ BAROLO. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το BAROLO ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα τoυ BAROLO ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίεση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει To BAROLO ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ TOY BAROLO

  To BAROLO θέτει προς πώληση τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. To BAROLO δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα τα οριζόμενα κατωτέρω. To BAROLO δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του. To BAROLO δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

  To BAROLO διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της. To BAROLO λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη. Η παρούσα Ιστοσελίδα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται To BAROLO (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). To BAROLO δεν μπορεί να ελέγξει τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.


 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. To BAROLO διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία σε αρχείο και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των προϊόντων της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στo BAROLO, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από τo BAROLO ή και από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. To BAROLO δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, όπως ορίζονται στο Ν. 2472/97. To BAROLO δικαιούται επίσης να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων του BAROLO ή επιχειρήσεων με τις οποίες To BAROLO έχει συνεργασία, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον επισκέπτη/χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, To BAROLO δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των ως άνω προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να μελετά προσεκτικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. To BAROLO δεν ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

 • ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο info@baroloathens.gr. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο η ακύρωση δεν είναι δυνατή.

 • ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (13% & 24%), ενώ το baroloathens.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Επισημαίνεται ότι κάποια προϊόντα λόγου του ότι είναι τυποποιημένα και συσκευασμένα από τον προμηθευτή τους ή κόβονται με το χέρι από εμάς ενδέχεται να έχουν απόκλιση έως 30 γραμμαρίων στο βάρος ανά συσκευασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας για μια συγκεκριμένη τιμή προϊόντος

 • ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Τα προϊόντα που εμπορεύεται To BAROLO ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών και βάσει της υπ’ αριθ. 2144/2013, άρθρο 3ιβ περί των δικαιωμάτων καταναλωτών, εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης που διατηρεί ο καταναλωτής. Ως εκ τούτου To BAROLO για την προστασία της δημόσιας υγιεινής δεν δύναται να δεχτεί επιστροφές στα προϊόντα που εμπορεύεται από τον διαδικτυακό της τόπο. Ωστόσο, To BAROLO δύναται να επιστρέψει το ποσό αγοράς για τα προϊόντα που παραδόθηκαν και στα οποία αποδεδειγμένα έχει επέλθει ελάττωμα ως αποτέλεσμα αμέλειας της, και χωρίς να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, και εφόσον το προϊόν έχει αποθηκευτεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση αποδίδει το αναλογούν τίμημα εντός 10 εργάσιμων ημερών ενώ διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την επιστροφή τους με δική της επιβάρυνση στο κόστος αποστολής και με τα κατάλληλα μέσα που θα προασπίζουν τους κανόνες υγιεινής. To BAROLO συστήνει να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Σε κάθε περίπτωση και λόγω της ευπάθειας των προϊόντων που διακινεί, αιτήματα αποζημίωσης για ελαττώματα δεν θα γίνονται δεκτά όταν αυτά διατυπώνονται 24 ώρες μετά την παραλαβή τους.

 • ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας,το BAROLO διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο αποστολής:

  Α) ΑΘΗΝΑ (περιλαμβάνονται όλοι οι δήμοι της ΑΤΤΙΚΗΣ πλην των δήμων που υπάγονται στην εκλογική περιφέρεια υπολοίπου ΑΤΤΙΚΗΣ με εξαίρεση τις περιοχές Βούλα & Βουλιαγμένη):

  1. Με τραπεζική κατάθεση πριν την αποστολή σε έναν από τους παρακάτω εταιρικούς λογαριασμούς, δικαιούχος ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε.Ε:
   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   IBAN: GR 940 1101 3900 0001 3900 4868 23
  2. Με πιστωτική / χρεωστική κάρτα στο ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
  3. Αντικαταβολή.
  4. Πληρωμή στο κατάστημα.

  Πιθανά έξοδα τραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον καταθέτη.

  Β) ΛΟΙΠΕΣ περιοχές και πόλεις της Ελλάδας πλην των ανωτέρω:

  1. Με τραπεζική κατάθεση πριν την αποστολή σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχος ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Ε.Ε:
   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
   IBAN: GR 940 1101 3900 0001 3900 4868 203
  2. Με πιστωτική / χρεωστική κάρτα στο ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

  Πιθανά έξοδα τραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον καταθέτη.


 • ΤΡΟΠΟΙ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Α) ΑΘΗΝΑ(περιλαμβάνονται όλοι οι δήμοι της ΑΤΤΙΚΗΣ πλην των δήμων που υπάγονται στην εκλογική περιφέρεια υπολοίπου ΑΤΤΙΚΗΣ με εξαίρεση τις περιοχές Βούλα & Βουλιαγμένη):

  1. Με όχημα του BAROLO

   Το κόστος αποστολής καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή και το ποσό της παραγγελίας. 
   Η παράδοση της παραγγελίας εκτελείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας.
   ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
   Οι παραδόσεις γίνονται μεταξύ 11:00 και 20.00. Για παραδόσεις μεταξύ μικρότερου χρονικού ορίου ή μετά τις 21:00 ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να το γνωστοποιεί κατά την υποβολή της παραγγελίας και να επιβεβαιώνεται από τo BAROLO ως προς την εφικτότατα παράδοσης. Το κόστος αναφέρεται στην ιστοσελίδα στο καλάθι αγορών και γίνεται γνωστό πριν την εξόφληση.

  2. Με παράδοση στο κατάστημα BAROLO,ΔΑΒΑΚΗ 1, 15452 Π.ΨΥΧΙΚΟ, 2106717600.
   Η παράδοση της παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί εντός 3 ωρών από την αποστολή της παραγγελίας και κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος. Οι ώρες λειτουργίας αναφέρονται στην ιστοσελίδα.
  3. Με άμεση παράδοση με ταξί ή άλλους τρόπους. Είναι εφικτή με προϋπόθεση την επιβεβαίωση με τηλεφωνική επικοινωνία, τόσο ως προς την δυνατότητα, όσο και ως προς το κόστος.

  Β) ΛΟΙΠΕΣ περιοχές και πόλεις της Ελλάδας πλην των ανωτέρω:

  1. Με εταιρεία ταχυμεταφορών
   Το κόστος αποστολής εξαρτάται από την περιοχή παράδοσης.
   Ο πελάτης είναι ελεύθερος να επιλέξει την εταιρεία ταχυμεταφορών της επιθυμίας του με δήλωση του στην παραγγελία.Tο BAROLO προτείνει την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Και στις δύο περιπτώσεις τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη. Tο BAROLO δεν ευθύνεται για ζημίες στα προϊόντα που αφορούν υπαιτιότητα της μεταφορικής.
   Για όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται έως τις 14:00, οι παραδόσεις των παραγγελιών προς την εταιρεία ταχυμεταφορών εκτελούνται εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
   ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
   Οι παραδόσεις γίνονται μεταξύ 09:00 και 17:00 την επόμενη ημέρα. Για παραδόσεις μεταξύ μικρότερου χρονικού ορίου και παραδόσεις που γίνονται καθημερινές μετά τις 17:00 ή Σάββατο ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να το γνωστοποιεί κατά την υποβολή της παραγγελίας και ενδέχεται να υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση μεταφορικών.
   ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ: Σε ενδεχόμενο που δεν καταστεί εφικτή η παράδοση εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο από υπαιτιότητα του πελάτη τότε το BAROLO δεν φέρει ευθύνη ως προς την καταλληλόλητα τους προς κατανάλωση.
   Το κόστος αναφέρεται στην ιστοσελίδα στο καλάθι αγορών και γίνεται γνωστό πριν την εξόφληση.

  Το BAROLO μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα προϊόντα έχουν κατ’ ελάχιστον 3 ημέρες από την ημέρα παράδοσης μέχρι την λήξη τους.

Μείνετε ενημερωμένοι


© Barolo Athens.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το καλάθι σας